สอนวิธีใช้ Loop เสียง และการทำให้ Loop มีตอนจบ

ในโปรแกรมดนตรีต่างๆ หรือในปลั๊กอินคลังเสียง มักจะให้ Loop ทีเป็นเสียงดนตรีสั้นๆ หรือจังหวะกลองสั้นๆ มาให้ใช้งาน

ลูปที่ให้มา ให้เราใช้ต่อกันวนไปวนมา แต่เมื่อเราต้องการให้ลูปนั้นจบ จะทำยังไง เพราะเสียงที่ให้มา ไม่มีจังหวะจบมาให้

มาดูวิธีสร้างท่อนจบให้ลูปกัน